Toyota Vios đã quay trở lại với vị trí số 01 trong top xe bán chạy nhất tháng 05

Trong tháng 05 Toyota Vios đã quay trở lại top 1 trong 10 dòng xe bán chạy nhất Vios danh số hơn 2000 chiếc trong tháng 05 Toyota Vios đã đoạt lại ngôi vương

Trong tháng 05 Toyota Vios đã quay trở lại top 1 trong 10 dòng xe bán chạy nhất 

Vios danh số hơn 2000 chiếc trong tháng 05 Toyota Vios đã đoạt lại ngôi vương

2019-06-11