Tháng 07/2019 Toyota Vios giảm giá niêm yết với cả 3 phiên bản

Ngày 1/7/2019 Toyota Vios đã giảm giá niêm yết với cả phiên bản lần lượt như sau:

Toyota Vios G 2019 Giá niêm yết giảm xuống còn 570 triệu

Toyota Vios E CVT 2019 giảm giá niêm yết xuống còn  540 triệu

Toyota Vios E MT 2019 giảm giá niêm yết xuống còn 490 triệu

 

2019-07-04